Search

Episode 15: Kontrakt / avtale med entreprenør

I denne episoden skal du få en innføring i alt som har med entreprenør kontrakt. Dette er viktig fordi det er juridisk bindende. En god kontrakt beskriver hva du betaler og hva entreprenøren er ansvarlig for, alt fra materialer og tjenester, arbeidsperioden. I tillegg kan det inneholde klausurer om det blir forsinkelser, eller budsjettet blir over skredet. Den bør også inneholde vilkår for arbeidskraft, kvalitet og garantier, samt material beskrivelse.


En kontrakt vil beskytte deg hvis entreprenøren begår feil, hvis prosjektet tar lengre tid enn avtalt eller hvis uforutsette utfordringer oppstår. Det vil også beskytte deg hvis entreprenøren prøver å overbelaste deg eller ikke gjør arbeidet etter avtalt kvalitet. De neste punktene bør være inkludert i kontrakten:


· Navnet ditt

· Navn på entreprenøren

· Adressen på boligen

· En liste over materialer som skal skaffes via entreprenøren

· Tidsfrist for fullført prosjekt

· Alle tillatelsene entreprenøren eventuelt skal skaffe

· Betaling dato og bankkonto informasjon

· Beskrivelse av hva betalingen skal dekke

· Muligheter for små endringer i kontrakten som endring av material valg eller tilleggs arbeid

· Maksimum pris som entreprenøren kan belaste deg over det opprinnelige anbudet

· Krav om at entreprenøren skal informere skriftlig på forhånd om eventuelle endringer

· Klausur om at entreprenøren er ansvarlig for eventuelle eiendoms skader

· Krav om at entreprenøren er ansvarlig for rengjøring og opprydning etter arbeid er fullført

· Krav om at entreprenøren har alle kvalifikasjonene som trengs


Kontrakten er laget for å beskytte deg, så vær sikker på at den er nøye gjennomtenkt. Entreprenøren er også ute etter å beskytte seg selv. De vil også ha klausur som beskytter dem mot betalings forsinkelser eller hvis du skaper utsettelser. Uten skriftlige kontrakter blir det vanskelig å bevise noe som helst i retten.


Følg med i neste episode hvor vi fortsetter med nok et viktig tema- HMS. Del gjerne med venner og familie.


#designifix #masterplanbydesignifix #masterplan #innovation #innovasjonsbedrift #renovering #innredning #interiørdesign #interiordesign #interiørdesigner #projectmanagement #oppussingsfeller #tipstilrenovering #vellyketrenovering #vellykketplanlegging #unngåoppussingsfeller #drømmehuset #dreamhouse #renoveringdrømmehuset #renoveringoginnredning #oppussing #oppussingsprosjekt #oppussingstips #stavanger #planleggrenoveringoginredning #serienomoppussingsfellenbydesignifix


6 views0 comments

Recent Posts

See All