top of page
Search

Episode 23: Kontrakter og avtaler med entreprenør

Kontrakter og avtaler med entreprenør er juridisk bindende og et bevis på entreprenørens ansvar og betalingsrettigheter. Kontrakten bør inneholde material- og arbeidsbeskrivelse, leveringsfrist, pris, garanti og klausur om uforutsette hendelser (skjulte feil, overskriding av budsjett og tid).


Kontrakten vil beskytte deg hvis entreprenøren gjør feil, ligger langt bak tidsskjema eller leverer mangelfull tjeneste. Kontrakten vil beskytte deg mot overbelastning og slurvete arbeid. De neste punktene bør være inkludert i kontrakten:


· Navn og adresse

· Navn på entreprenør

· Liste over materialer som skal skaffes via entreprenør

· Dato når arbeidet skal være ferdiggjort

· Alle tillatelsene entreprenøren skal skaffe

· Betalings detaljer (kontonummer, når og hvordan betalingen skal gjøres, hva betalingen skal dekke)


Viktig!

· Spesifiser i kontrakten muligheten for å endre materialvalg

· Fastsett pris på tilleggsarbeid og et maksimum beløp som entreprenøren kan belaste deg over det opprinnelige tilbudet

· Presiser at entreprenøren må informere skriftlig om evt. endringer de gjør

· Spesifiser at entreprenøren blir ansvarlig for eventuelle skader på eiendommen

· Presiser at entreprenøren er ansvarlig for opprydning under prosjektet og rengjøring etter at arbeidet er fullført

· Fastsett at arbeidere som jobber på din eiendom har gyldige kvalifikasjoner


Kontrakten skal lages for å beskytte deg hvis uhell skjer under renoveringen. Entreprenøren vil helst beskytte seg selv i kontrakten hvis du bestemmer deg for å ikke betale, eller om du skaper utsettelser.Vi legger ut ny episode hver fredag. Følg med for neste episode i serien om hvordan unngå oppussingsfellen by Designifix.
6 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page