top of page
Search

Episode 12: Betaling

Vi fortsetter dagens episode med detaljer om betaling. Betalings detaljer er et viktig punkt i avtalen. Uten det kan hele prosessen bli vrien. Det siste man ønsker under oppussingen er å komme i konflikt eller uenigheter med entreprenøren.


I de fleste tilfellene blir kostnadene 20 % over det opprinnelige tilbudet. Dette skjer ofte fordi det oppdages skulte feil eller at det blir brukt dyrere materialer enn opprinnelig avtalt.


Betalings muligheter


Fast sum – For noen prosjekter er det gunstig å betale en fast sum uavhengig av hvor mange timer det tar. Dette er gunstig hvis det oppdages skulte feil som tar tid å rette opp i. Hvis prosjektet er enkelt og huset er i generell god stand, kan det lønne seg med time betaling.


Time betaling – Time betaling er en veldig grei måte å betale elektriker, rørlegger eller maler som skal gjøre en veldig konkret oppgave uten ytterlige komplikasjoner.


Milepæls betaling - For veldig store prosjekter er det lurt å betale for milepæls oppnåelse. Dette tillater entreprenøren å bevege seg fremover trygg på at du vil betale. Prøv å sette opp en milepæls betaling som tar hensyn til at arbeidet blir utført og ikke tidslinjebasert.


Befaring


Når arbeidet er ferdig, skal du sammen med entreprenøren ta en slutt befaring. Vær oppmerksom på følgende:


  • Sjekk at alt arbeid er gjennomført i henhold til plan og om du er fornøyd med utførelsen, finishen og resultatet

  • Sjekk at underentreprenører og leid utstyr er betalt

  • Etterspør kopier etter betalingene

  • Krev garantier for arbeid som er fullført

  • Sjekk at arbeidsplassen er ryddet opp


Etter befaringen må du signere et befaringsdokument. Du må aldri signere dokumentet hvis du ikke er 100 % fornøyd med leveransen. Signert dokument frigjør entreprenøren fra lovpålagte ansvar senere.


Når det går galt


Hvis du ikke er fornøgd med det fullførte arbeidet og du ikke har signert befaringsdokumentet, er firmaet lovpålagt til enten å betale tilbake pengene eller fullføre arbeidet slik at du blir fornøyd. Dine krav må da samsvare med det som står i avtalen. Det betyr at entreprenøren må bruke materialene, å gjøre arbeidet slik som det er beskrevet i kontrakten.

Hvis du har forandret mening underveis, når det gjelder materialvalg uten at du har endret dette i kontrakten, blir det vanskelig å gjøre noe med på slutten. Du må betale prisen som entreprenøren krever.


Tilbakeholde betaling


Hvis arbeid ikke er ferdiggjort, materialene ikke er av den kvaliteten dere ble enige om eller det har oppstått problemer underveis som du ikke ble informert om, har du rett til å holde tilbake betalingen. Det er ditt ansvar å forsøke å løse situasjonen med entreprenøren på forhånd.


Utbedringer


Det kan hende at entreprenøren ikke er klar over feil, spesielt hvis arbeidet ble uført av en underentreprenør. Når du oppdager feil, må du kontakte entreprenøren asap. og forklare eller vise dem feilene slik at de kan ordne opp, før du holder tilbake betalingen. De fleste kontrakter inneholder klausuler som gir deg tid til å oppdage evt. feil og melde fra. Hvis arbeidet ikke er levert i tide, kan du ha en klausur i kontrakten som gir deg avslag på totalsummen (i stedet for dagsmult).


Følg med i episoden neste uke. Del med venner og familie og følg oss gjerne på sosiale medier


15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page