top of page
Search

Episode 16: HMS del 1

Ukens tema er HMS- helse, miljø og sikkerhet. Dette gjelder både deg, entreprenører og resten av familien som bor i huset under renovering. Det er en stor variasjon av HMS problemer som kan oppstå på flere nivåer.

Det er entreprenørenes ansvar å skaffe forsikring for sine ansatte slik at hvis noe går galt, er de beskyttet. Det er ditt ansvar å sjekke at de har forsikring, i tilfelle en ulykke skjer på din eiendom.


HMS tips:


· Hvis en gass lekkasje, brann eller andre skader skulle oppstå, ring nødnummeret (ambulanse: 113, brannvesenet: 110).

· Informer om asbest, gassledninger, vannledninger, elektriske kabler, mugg, sopp, kjølemidler, oljetank før oppstart. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå ulykker.

· Pass på at entreprenøren håndterer asbest og bli kvitt dette på en riktig måte. Det er veldig viktig at du ikke prøver å flytte eller håndtere dette på egenhånd.

· Hvis du gjør noen oppgaver selv må du rydde opp verktøy og utstyr umiddelbart etter bruk. Bruk vernebriller og hansker når dette trengs.

· Ta i bruk ekstra sikkerhet hvis du jobber i høyden. Ikke bruk stiger med mindre de er solide.

· Kvitt deg med avfall som tre, isolasjon og andre materialer på riktig måte.

· Pass på at brannfarlig materiale er flyttet før det brukes åpen flamme på arbeidsplassen.

· Pass på at el-verktøy, kabler og materialer ikke ligger i gangvei.

· Merk godt hull i gulvet eller taket for å forhindre ulykker.

· Alltid sjekk og les sikkerhetsinstruksjoner hvis du skal bruke el-verktøy.

· Telefon bør være lett tilgjengelig (i lommen) hvis du jobber, slik at du lett kan ringe nødnummer hvis det oppstår en ulykke.


Sikkerhet er ekstremt viktig spesielt for arbeid i høyden. Høyde fall er den vanligste årsaken til ulykker med fatale konsekvenser. Ta sikkerhetstiltak hvis det er nødvendig. Ring forsikringsselskapet og finn ut hva de kan dekke hvis fall eller andre uhell skulle oppstå under renovering.


Følg med neste uke hvor vi fortsetter med HMS del 2. Følg oss på sosiale medier.9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page