top of page
Search

Episode 21: Bygge tillatelse

Skal du bygge, rive eller endre? Har du planer om å skifte vinduer, fikse taket, bygge garasje eller lage terrasse? Husk at du som regel må søke til kommunen først, spesielt hvis du bor i trehus bebyggelse. Plan og Bygg etaten har ansvar for kommunens overordnede arealplanlegging, plan og bygge saksbehandling.


Om du skal søke byggetillatelse er det avhengig av hvor du bor og reguleringsplanen for området. På kommunens nett side finnes det reguleringsplaner og kart som gjelder for din eiendom.

For å få byggetillatelse fra Plan og bygningsetaten i Kommunen, kreves det å innlevere en reke dokumenter.


Det lønner seg å starte hele prosessen tidlig, ettersom papirarbeidet i kommunen tar lang tid. Du kan ikke starte prosjektet før du får godkjenning fra kommunen.

Det er lurt å ansette en arkitekt eller godkjent entreprenør for å hjelpe deg med prosessen. De avtaler møte med en saksbehandler i Plan og byggeetaten og forbereder dokumentasjon før søknaden sendes inn for godkjenning.


Del gjerne på sosialemedier og unngå oppussingsfella.


#designifix #masterplanbydesignifix #masterplan #innovation #innovasjonsbedrift #renovering #innredning #interiørdesign #interiordesign #interiørdesigner #projectmanagement #oppussingsfeller #tipstilrenovering #vellyketrenovering #vellykketplanlegging #unngåoppussingsfeller #drømmehuset #dreamhouse #renoveringdrømmehuset #renoveringoginnredning #oppussing #oppussingsprosjekt #oppussingstips #stavanger #planleggrenoveringoginredning #serienomoppussingsfellenbydesignifix


9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page