top of page
Search

Episode 25: Omgivelser

Under renovering og oppussing er det viktig å tenke på omgivelsene.

Alt arbeid du eller entreprenøren utfører på din eiendom bør være miljøvennlig.


Fokuset bør være på:


· Støy

· Støv

· Farlig materialer

· Avfallshåndtering

· Vernede planter og dyr arter

· Valg av miljøvennlige materialer

· Gjenbruk

· Innkjøp av riktig kvantitet


Kutting av trær


Du må søke om tillatelse i kommunen for å kutte trær på eiendommen hvis:


· Du bor i et område som er omfattet av en reguleringsplan med begrensning på tre hugst

· Treet har en omkrets på 90 cm, er av en sjelden tresort eller står i strandsonen

· Eiendommen er regulert bevaringsverdig eller hensynssone.


Vi starter med noe nytt og spennende på bloggen neste gang. Følg med på sosiale medier så oppdaterer vi deg.13 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page