top of page
Search

Episode 25: Omgivelser

Under renovering og oppussing er det viktig å tenke på omgivelsene.

Alt arbeid du eller entreprenøren utfører på din eiendom bør være miljøvennlig.


Fokuset bør være på:


· Støy

· Støv

· Farlig materialer

· Avfallshåndtering

· Vernede planter og dyr arter

· Valg av miljøvennlige materialer

· Gjenbruk

· Innkjøp av riktig kvantitet


Kutting av trær


Du må søke om tillatelse i kommunen for å kutte trær på eiendommen hvis:


· Du bor i et område som er omfattet av en reguleringsplan med begrensning på tre hugst

· Treet har en omkrets på 90 cm, er av en sjelden tresort eller står i strandsonen

· Eiendommen er regulert bevaringsverdig eller hensynssone.


Vi starter med noe nytt og spennende på bloggen neste gang. Følg med på sosiale medier så oppdaterer vi deg.


#designifix #masterplanbydesignifix #masterplan #innovation #innovasjonsbedrift #renovering #innredning #interiørdesign #interiordesign #interiørdesigner #projectmanagement #oppussingsfeller #tipstilrenovering #vellyketrenovering #vellykketplanlegging #unngåoppussingsfeller #drømmehuset #dreamhouse #renoveringdrømmehuset #renoveringoginnredning #oppussing #oppussingsprosjekt #oppussingstips #stavanger #planleggrenoveringoginredning #serienomoppussingsfellenbydesignifix


11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page